Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené

Plné znění otázky

Zaměstnanec naší firmy pojede na pracovní cestu automobilem, který nevlastní, ale má ho od známého bezplatně půjčeno. Můžeme u takového vozidla proplatit zaměstnanci cestovní příkaz? Naše firma zaplatí silniční daň za jednotlivé dny. Plyne nám jako zaměstnavateli nějaká zodpovědnost v případě, že zaměstnanec automobil nabourá? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Penzijní pojištění vyplácené z EU
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Použití soukromého auta na služební cestu
Cestovní náhrady
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Stanovení podmínek pracovní cesty
Cestovné
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce