Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli

Plné znění otázky

Nařizuje legislativa zaměstnanci oznámit zaměstnavateli, že mu byl přiznán důchod a předložit patřičné rozhodnutí o přiznání důchodu – starobního, předčasného starobního důchodu bez výplaty, vdoveckého/vdovského? Jaký konkrétní předpis se na tuto oznamovací povinnost vztahuje a jaká je lhůta pro sdělení zaměstnavateli.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Cesta do zaměstnání
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Diskriminace na pracovišti
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
DPP a práce o víkendech
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Insolvence zaměstnance
Vyplnění ELDP
Umělci – přezkoušení
Odpovědnost účetní
Porušování etického kodexu
Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Vytýkací dopis zaměstnancí
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců

Související předpisy

§ 95 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 10 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů