Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023

Plné znění otázky

Na stránkách MPSV je ve vzoru dokumentu (Informace o obsahu pracovního poměru) , k orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance uvedeno: Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance (nemocenské a důchodové) odvádí zaměstnavatel na účet správy sociálního zabezpečení místně příslušné podle § 7 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Stačí tedy jen takto uvádět, nebo musí být vypsána konkrétní OSSZ příslušná dle zaměstnavatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Doručování písemností
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související články

Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Vyplnění ELDP
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 37 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce