Umělci – přezkoušení

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace – divadlo. Prosím o radu, jak postupovat v případě, kdy máme hráčku orchestru – doba neurčitá. Dlouhodobě hraje špatně. Dle vnitřích předpisů – má právo hudební šéf na základě jednání umělecké rady ji vyzvat k tzv. přezkoušení, kdy dotyčný dostane termín – minimálně 4 měsíce k nazkoušení, a skladbu, ze které bude vyzkoušen. Ovšem paní toto bere jako útok na její osobu. Nejprve vše řešila nemocenskou, kdykoli měla mít termín přezkoušení – odešla na nemocenskou, pak přešla do útoku a nahlásila nás na Inspektorát práce, jako šikanu. Je to nekonečný příběh. Jak dále postupovat? Řešíme již čtvrtým rokem a stále bez výsledku.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Samostatná příloha daňového přiznání k převodním cenám
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené a podpora v nezaměstnanosti
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Úklidové služby
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Archivace pracovních smluv
Druhý pracovní poměr
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Insolvence zaměstnance
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Povinnosti zaměstnavatele vůči exekutorům
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Cesta do zaměstnání
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Související pracovní situace

Doručování písemností
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce