Pracovní úraz - externí pracovník

Plné znění otázky

Dobrý den, v naší společnosti se stal pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dní externímu pracovníkovi. Je to Čech, zaměstnaný u německé firmy, která nám montuje novou linku. Jak se řeší jeho pracovní úraz. Stal se na našem pracovišti, ale on není naším zaměstnancem. Je můj názor správný, že úraz zapíšeme do knihy úrazů a informujeme jeho zahraničního zaměstnavatele. Vzhledem, k tomu, že není náš zaměstnanec, netýká se nás hlášení na OIP apod. Neradi bychom něco zanedbali, ale na druhou stranu se všude píše, že ohlašovací povinnost má zaměstnavatel.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Úklidové služby
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Aktualizace směrnic BOZP
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Související články

Cesta do zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Co přináší novela zákoníku práce
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související předpisy

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
262/2006 Sb., zákoník práce