Práce z domova - místo výkonu práce

Plné znění otázky

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce Praha (konkrétní adresa ve smlouvě uvedena není). Ve smlouvě není uvedeno pravidelné pracoviště. V budoucnu by měl zaměstnanec pracovat z domova ze svého bydliště v Praze 9. Je v tomto případě nutná změna pracovní smlouvy týkající se místa výkonu práce? Jak by to bylo s cestovními náhradami, když by zaměstnavatel občas vyzval zaměstnance, aby se v určitý den dostavil do firmy? Pokud by se zaměstnanci v takový den (cesta z domova do firmy v Praze) stal úraz, byl by to úraz pracovní? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Automobil v pracovněprávních vztazích
Určení a změna pravidelného pracoviště
Příprava zákona o zahraniční službě
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Související otázky a odpovědi

Cizinci a odvody
Stanovení platu ředitelce základní školy
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Cestovné
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Místo výkonu práce
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Home office u servisního technika
Místo výkonu práce
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Cestovní náhrady
Výkon práce na home office kombinovaně
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Pravidelné pracoviště u řidiče
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva

Související předpisy

§ 34a, 152 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce