Povinnosti zaměstnavatele vůči exekutorům

Plné znění otázky

Zaměstnavatel přijal v únoru roku 2018 zaměstnance, který měl několik exekucí. Zaměstnavateli přišlo postupně několik dopisů od exekutorů, kterým odpověděl na požadované informace. Zaměstnanci začal srážet podle nejbližšího data v pořadí. V září roku 2019 byl se zaměstnancem ukončen pracovní poměr. Zaměstnavatel napsal všem exekutorům, že se zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr. V lednu roku 2022 téhož zaměstnance přijal opět do pracovního poměru. Je povinností zaměstnavatele informovat úplně všechny exekutory, že opět nastoupil do zaměstnání?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdanění příjmů občana Slovenska
Prodloužení pracovního poměru v době nemoci
Sleva na dítě při předčasném ukončení studia
Úklidové služby
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Druhý pracovní poměr
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Insolvence zaměstnance
Umělci – přezkoušení
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnání cizinců na DPP
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Náležitosti výplatní pásky - zákon
Archivace pracovních smluv

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Diskriminace na pracovišti
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Související pracovní situace

Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád