Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti

Vydáno: 9 minut čtení

V době před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině bylo v České republice přítomno téměř 200 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. Někteří zaměstnavatelé jsou v podstatě závislí na této pracovní síle. Po vojenském napadení Ukrajiny Ruskou federací vyhlásila Ukrajinská republika všeobecnou mobilizaci. Ta se může týkat také ukrajinských zaměstnanců v ČR.

Povolávací rozkazy

Mobilizace se týká všech zdravotně způsobilých mužů ve věku 18 až 60 let s ukrajinským státním občanstvím. Povinnost vojenské služby vzniká po doručení povolávacího rozkazu a vztahuje se i na ukrajinské občany, kteří žijí dlouhodobě v cizině nebo mají druhé státní občanství. Ukrajinský občan má povinnost vyhovět řádně doručenému povolávacímu rozkazu a nastoupit vojenskou službu, jinak mu hrozí postih ze strany ukrajinských státních orgánů za spáchání trestného činu, a to i v podobě trestu odnětí svobody. České úřady nemohou jakkoliv splnění vojenské povinnosti vynucovat. Doručení povolávacího rozkazu není důvodem ke zrušení zaměstnanecké karty, povolení k pobytu nebo povolení k zaměstnání.

Povinnosti zaměstnavatele

Otázkou je, zda je český zaměstnavatel povinen uvolnit z práce ukrajinského zaměstnance, kterému byl řádně doručen povolávací rozkaz. Zákoník práce výslovně s takovou situací nepočítá. V ust. § 204 sice upravuje pracovní volno související s brannou povinností, ale toto ustano

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Cesta do zaměstnání
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související otázky a odpovědi

Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Insolvence zaměstnance
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Umělci – přezkoušení
Nástup po rodičovské dovolené
Odpovědnost účetní
Porušování etického kodexu
Úklidové služby
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Zaměstnání cizinců na DPP
Vytýkací dopis zaměstnancí