Nástup po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě, kdy zaměstnankyni končí rodičovská dovolená a má tedy po jejím ukončení nastoupit do práce. Konec rodičovské dovolené se již blíží a zaměstnankyně se dosud v této věci nevyjádřila ani nepožádala o neplacené volno do 4 let věku dítěte. Vzhledem k tomu, že je stále nekontaktní, zajímá mě, co má dělat zaměstnavatel, aby si nezpůsobil problémy? Má v tomto směru nějaké povinnosti, nebo má čekat, zda po dovršení 3 let dítěte "přijde do práce" a teprve potom řešit ukončení pracovního poměru pro porušení povinností zaměstnance? Bude pro případný problém stačit doklad o zaslání doporučeného dopisu s výzvou k řešení?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výživné a exekuce
Náhradní volno za práci přesčas, výpočet mzdy
Pracovní doba
Insolvence zaměstnance
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce

Související články

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce