Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ

Plné znění otázky

Zaměstnavatel vznikl sice už v roce 2016, ale doposud zaměstnává pouze zaměstnance na DPP do 10 000 měsíčně, takže neměl povinnost odvodů na SP. Není registrovaný jako zaměstnavatel na OSSZ. Odkdy se bude muset přihlásit, když v lednu 2024 má zaměstnance na DPP, kteří pokračují od r. 2023, ale i nové DPP. Stačí až do 8 dnů od 1. 7. 2024, nebo už se měl přihlásit v lednu 2024? Zároveň až v 7/24 nahlásí všechny dohodáře?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Odstupné a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Doplňující otázka k dotazu ID č. 13163 - Nárok na dovolenou
Práce ve svátek
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyplnění ELDP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 93 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů