Roční zúčtování daně

Plné znění otázky

Zaměstnankyně je na mateřské dovolené (pobírá rodičovský příspěvek) u původního zaměstnavatele, nemá zde podepsáno prohlášení poplatníka, zároveň si sehnala brigádu na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, má zde podepsáno prohlášení, může jí tento druhý zaměstnavatel provést zúčtování daně za rok 2018, když od původního zaměstnavatele nemá žádné příjmy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Určení daňové rezidence
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

Související články

Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Work-life balance
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Poskytování poukazů
Čištění cisteren na pitnou vodu
Roční zúčtování
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Roční zúčtování daně
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů