Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob

Plné znění otázky

1. Starobní důchodce nastoupil do zaměstnání (zástup ve školství) v měsíci září 2020. Při nástupu (v září) podepsal prohlášení poplatníka a uplatňoval slevu na poplatníka v měsících září – prosinec 2020. V lednu 2021 zažádal o roční zúčtování záloh za rok 2020. Musí podepsat ještě dodatečně prohlášení poplatníka (XD) za měsíce leden – srpen 2020 nebo postačí prohlášení, které podepsal při nástupu?

2. Starobní důchodce nastoupil do zaměstnání (zástup ve školství) v měsíci březnu 2020. Při nástupu (v březnu) podepsal prohlášení poplatníka. Pracovní poměr ukončil v květnu 2020. V měsících červen – srpen nikde nepracoval. V září 2020 opět nastoupil ke stejnému zaměstnavateli. Musí opět podepsat prohlášení poplatníka nebo postačí prohlášení, které podepsal v březnu 2020? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování daně 2015
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrná pracovní doba
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Zdravotní pojištění
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Roční zúčtování
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů