K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019

Vydáno: 22 minut čtení

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“) je oprávněn provést zaměstnavatel, plátce daně, jen na základě žádosti zaměstnance, poplatníka daně. Podmínky pro provedení ročního zúčtování jsou vymezeny v jednotlivých ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a byť základní pravidla pro provedení ročního zúčtování jsou stále stejná, vždy se najde pár změn, které mají vliv na správné provedení ročního zúčtování, a stejně je tomu tak i pro jeho provedení za rok 2019.

Žádost o provedení ročního zúčtování

O provedení ročního zúčtování musí poplatník požádat plátce daně nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Vzhledem k tomu, že den 15. února v roce 2020 připadá na sobotu, bude moci poplatník požádat o provedení ročního zúčtování za zdaňovací období roku 2019 ještě i v pondělí 17. února 2020.

Požádat plátce daně o provedení ročního zúčtování může jen poplatník, který není povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o tom, že není povinen podat přiznání k dani, je vždy součástí jeho žádosti o roční zúčtování. O roční zúčtování za zdaňovací období roku 2019 může poplatník požádat plátce daně elektronickou formou v systému vedeném plátcem daně nebo písemnou formou, a to jak na tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění č. 25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1., tak stále ještě i na tiskopisu Prohlášení k dani 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 25 (nebo i na dříve vydaném tiskopisu prohlášení k dani), jehož součástí je i žádost o roční zúčtování.

Nepožádá-li poplatník plátce daně o provedení ročního zúčtování nebo svoji žádost o roční zúčtování učiní u plátce daně po stanoveném termínu (tedy v roce 2020 po datu 17. 2. 2020), pak plátce daně roční zúčtování neprovede.

Otázka č. 1:

Poplatník podepsal u plátce daně prohlášení k dani a požádal i o provedení ročního zúčtování s tím, že neměl v roce 2019 jiného zaměstnavatele, plátce daně. Vzhledem k tomu, že do pracovního poměru u plátce daně nastoupil až v září 2019, požadoval plátce daně informace, zda a jaké měl v roce 2019 příjmy. Poplatník uvedl, že v měsíci lednu a únoru pracoval v zahraničí (v Německu) a tam si daňovou povinnost vyrovnal, od měsíce března do srpna byl v evidenci úřadu práce. Lze poplatníkovi provést roční zúčtování? Musí prokázat, že byl evidován na úřadu práce?

Odpověď:

V uvedeném případě nelze poplatníkovi provést roční zúčtování, neboť poplatník je povinen podat přiznání k dani. Tuto povinnost poplatníkovi stanoví zákon o daních z příjmů v ustanovení § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů, daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému plynou jak příjmy ze závislé činnosti od plátce daně v České republice, tak ve stejném zdaňovacím období i příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí.

Příjmy ze závislé činnosti zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sa

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování daně 2015
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách