Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem

Plné znění otázky

Může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně 2020 zaměstnankyni, která v květnu odešla na mateřskou dovolenou, poté v listopadu na rodičovskou dovolenou? Můžeme uplatnit celoroční základní slevu na poplatníka 24 840 Kč, i když pobírala mateřský a rodičovský příspěvěk? Paní jiné příjmy než ze zaměstnání nemá.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020

Související otázky a odpovědi

OSVČ a pracovní poměr
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Kompenzační bonus s. r. o. pro společníka ve dvou s. r. o.
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daní
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Roční zúčtování daně za rok 2021
Roční zúčtování daně 2021
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Roční zúčtování daně
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Potvrzení o zdanitelných příjmech (předchozí zaměstnavatel)
Nárok na daňový bonus
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob

Související předpisy

§ 35ba.1.a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38ch.1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů