Dohoda o provedení práce a roční zúčtování

Plné znění otázky

Zaměstnanec pracující celý rok u naší firmy, podepsané prohlášení (poplatník, sleva na dítě) s tím, že jen v jednom měsíci byla zálohová daň navýšena o solidární daň, ale za celý rok nebyla překročena částka 1 296 288. Současně má k tomuto HPP i u dvou jiných zaměstnavatelů sjednané dohody o provedení práce do 10 000 kč/měsíčně - tudíž je z těchto příjmů sražena srážková daň. Je povinnost tohoto zaměstnance podávat si daňové přiznání ? Pokud tedy nemá nic co by mohl dále se sražené srážkové daně uplatnit zpět. Pokud ne, může tedy požádat svého hlavního zaměstnavatele o roční zúčtování? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Náležitosti mzdového listu
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

DPP a žádost o roční zúčtování daně
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Učitel AJ na DPČ
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Souběh pracovní smlouvy a DPP
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 16a, 38g. 2, 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů