Daňové aktuality

Vydáno: 1 minuta čtení

Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Finanční správa na svých webových stránkách upozorňuje zaměstnavatele, že není nutné, aby zaměstnanci každoročně odevzdávali Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků, pokud se pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na děti u zaměstnance nic nemění. Toto potvrzení, již jednou odevzdané, má neomezenou platnost. Nové potvrzení je třeba odevzdat pouze v případě, že dochází ke změně v poskytnutí daňového zvýhodnění. Poplatník má povinnost tuto změnu zaměstnavateli, plátci daně, nahlásit.

Výjezdy pracovníků finančních úřadů do obcí

Jako každý rok, i letos organizuje Finanční správa výjezdy pracovníků finančních úřadů do obcí. Na webu Finanční správy lze dohledat tabulky s přehledy výjezdů. Pro vybranou obec je určeno datum, čas a místo, kde lze pracovníky požádat o konzultace k podání daňového přiznání.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Potvrzení o zaměstnání

Související články

K ročnímu zúčtování záloh na daň
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování daně 2015
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Tiskopis Žádost o RZD
Roční zúčtování daně za rok 2021
Daňový bonus na děti při nemoci
Daňové přiznání/roční zúčtování