Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně

Plné znění otázky

1) Náš zaměstnanec měl u nás podepsáno daňové prohlášení, neměl v roce 2022 žádnou sraženou daň. Nemusí tedy žádat o zúčtování daně nás, jako zaměstnavatele, (měl příjmy, ze kterých po odpočtu slevy na poplatníka nezbyla žádná daň) ani si nemusí podávat daňové přiznání sám. Je to prosím tak?

2) Měl u nás podepsáno daňové prohlášení, měl i uhrazenou zálohovou daň, ale o zúčtování daně si nepožádal, ani si sám žádné daňové přiznání nepodal. Řekla bych, že v tomto případě mohl maximálně ošidit sám sebe. Je to prosím tak v pořádku z pohledu např. finančního úřadu? Nehrozí mu žádný postih?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň

Související otázky a odpovědi

Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Sleva na dítě při předčasném ukončení studia
Kontrola alkoholu na pracovišti
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Odpočet úroků z hypotéky
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Uplatnění slevy na poplatníka
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Roční zúčtování daně z příjmu
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Zvýhodnění na dítě

Související předpisy

§ 38g, 38ch zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů