Roční zúčtování daně

Plné znění otázky

Je možné do ročního zúčtování daně započíst také příjem sražený srážkovou daní (dohoda o provedení práce do 10 000 Kč bez podepsaného prohlášení)? Pokud chce tento poplatník vrátit srážkovou daň, musí si podat přiznání k dani? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Změna úvazku a dovolená
Čerpání z fondu FKSP
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Roční zúčtování daně
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Prohlášení poplatníka 2021 po termínu mezd za leden
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování

Související články

K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování záloh
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce

Související předpisy

§ 36.7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů