Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Plné znění otázky

Zaměstnanci - hostinská činnost - roční zúčtování záloh - oba mají stejného předchozího zaměstnavatele - veškeré slevy v rámci ročního zúčtování uplatňovali 1x ročně.

1. zaměstnanec nastoupil 1. 5. 2018 - nepodepsal prohlášení k dani, v lednu 2019 žádá o roční zúčtování záloh - doložil potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele, kde a) neučinil prohlášení na zdaňovací období 1-4/2018, b) učinil prohlášení k dani 1-4/2018. Je možné u posledního zaměstnavatele v případě a) i b) provést roční zúčtování, zaměstnanec v lednu 2019 učinil dodatečné prohlášení na základní slevu na poplatníka.

2. zaměstnankyně nastoupila 1. 5. 2018 - podepsala prohlášení, uplatňuje daňové zvýhodnění na 1 dítě (doložila potvrzení, že 2. rodič neuplatňuje od 1/2018), u předchozího zaměstnavatele 1/2018 - 3/2018 učinila prohlášení - základní sleva, daňové zvýhodnění na vyživované dítě ne, 4/2018 evidována úřadem práce - doložila potvrzení. Je možné u posledního zaměstnavatele na základě žádosti zaměstnance uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě při ročním zúčtování za celý kalendářní rok 2018?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování daně 2015

Související otázky a odpovědi

Odpisy majetku
Doplatek mzdy
Druh práce v pracovní smlouvě
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování
Roční zúčtování daně
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Sleva na vyživované dítě
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Daňové zvýhodnění na děti
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru

Související předpisy

§ 35c, 38ch zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů