Poskytování poukazů

Plné znění otázky

Naše společnost, česká s. r. o., poskytuje jakou součást svých marketingových aktivit poukazy v hodnotě 10 - 1 000 EUR na nákup námi poskytovaných služeb (prodej letenek). Tyto poukazy jsou rozdávány na různých promo akcích jako např. na veletrzích, konferencích, náborových akcích nebo při různých soutěžích jako výhra. Dále jsou poukazy odměňováni zaměstnanci společnosti při různých interních soutěžích. Dle podmínek jsou poukazy přenositelné (může je využít kdokoliv, ne jen obdarovaný/výherce), poukaz může být uplatněn pouze jedenkrát při objednávce na našich webových stránkách, nelze jej rozdělit nebo nevyužitou část hodnoty využít později nebo směnit za peníze. Speciálním druhem jsou poukazy poskytované zaměstnancům při jejich pracovním výročí (za každý odpracovaný rok ve společnosti). Tyto poukazy jsou generovány přímo na jméno zaměstnance a nelze je převádět na nikoho jiného. Jaké je řešení těchto poukazů z pohledu daně z příjmů a DPH? Je možné považovat poukazy za poskytnutí vzorku, když je přesně vymezen způsob jejich použití?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Hlášení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou dle § 22 zákona č. 586/1992 Sb.
Podíl ve společnosti
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Zaměstnanecké benefity
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Příspěvek na penzijní připojištění při odchodu do starobního důchodu
Osvobození příjmu z prodeje garáže
Bezúplatný příjem
Příjmy z prodeje modelů
Prodej bytu a osvobozený příjem
Osvobození prodeje stavebního pozemku
Prodej rozestavěného domu
Stravenkový paušál a kratší pracovní úvazek - vliv na osvobození od daně z příjmů
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Penze ze Spojeného království
Penzijní pojištění vyplácené z EU
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Osvobození z prodeje rodinného domu

Související předpisy

§ 4, 6, 10, 24, 25, 36, 38d, 38h zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 15, 15a, 15b, 36 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů