Čtyřměsíční pracovní cesta

Plné znění otázky

Je možné poslat zaměstnance (zaměstnavatel je s. r. o.) na 4 měsíce do Španělska na pracovní cestu? Bude si tam pronajímat byt a pracovat z domova. Je možné mu klasicky vyplácet diety a náhradu ubytování v prokázané výši?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Daňové aktuality
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady a stravné versus stravenkový paušál

Související otázky a odpovědi

Poskytování poukazů
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Učitel na lyžařském kurzu
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - zahraniční a tuzemská pracovní cesta v jednom dni
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cestovní příkazy
Pracovní cesta
Cestovní náhrady hrazené za více zaměstnanců
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Home office u servisního technika
Prokázání výdajů za ubytování na pracovní cestě

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce