DPP a žádost o roční zúčtování daně

Plné znění otázky

Jsem OSVČ, zaměstnal jsem v roce 2023 studenta na DPP. Student podepsal prohlášení k dani, pracoval u mě 3 měsíce, dosáhl vždy výdělku do 10 000 Kč za měsíc. Student si v roce 2024 zatím nepodal žádost o roční zúčtování daně za rok 2023, takže mu nemusím provést roční zúčtování daně? Naposledy u mě pracoval v měsíci listopad 2023.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Souběh pracovní smlouvy a DPP
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Daňový bonus
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele

Související předpisy

§ 35ba, 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38ch, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů