Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně

Plné znění otázky

Od ledna do srpna pracoval zaměstnanec u prvního zaměstnavatele, zde měl podepsáno prohlášení, ale pouze na dohodu o provedení práce - vždy měl do 10 000 Kč za měsíc. Dále od září do prosince pracoval u druhého zaměstnavatele, kde měl také podepsáno prohlášení, ale již klasický pracovní poměr. Dostal potvrzení o příjmech, kde u prvního zaměstnavatele měl úhrn vyplacených bonusů - 8 000 Kč, tj. celou slevu na poplatníka z těchto příjmů nevyčerpal. U druhého zaměstnavatele již měl velký příjem a byla odvedena daň dle potvrzení přes 20 000 Kč. Může zaměstnanec požádat druhého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, aby mu uplatnil „nevyčerpanou“ základní slevu na poplatníka, kterou v lednu-srpnu nevyčerpal, a jaké potvrzení druhému zaměstnavateli doloží? Nebo musí tento zaměstnanec podat přiznání, aby dostal nevyčerpanou slevu zpět? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Prohlášení poplatníka 2021 po termínu mezd za leden
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování

Související předpisy

§ 38ch. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů