Dárkové poukazy z FKSP

Plné znění otázky

Zástupci odborové organizace se na vedení školy obrátili se žádostí o poskytnutí dárkových poukazů z FKSP všem zaměstnancům (hodnota cca 300 Kč). Mají ovšem představu, že tento poukaz budou moci zaměstnanci použít na předvánoční nákup např. v prodejně potravin nebo v supermarketu. Domníváme se, že takové použití dárkového poukazu není v souladu s pravidly čerpání FKSP. Existuje nějaká možnost, jak vyjít tomuto požadavku vstříc a přitom neporušit zákon?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Kontrola zdaňování příjmů
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Čerpání FKSP
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
FKSP - věcné dary
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Rekreace z FKSP - DPH
Pracovní výročí ve školství
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
FKSP
FKSP
Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky