FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP

Plné znění otázky

Dobrý den, rádi bychom poskytovali zaměstnancům nepeněžní dar z FKSP pomocí poukázek Unišek+FSKP. Snažíme se vymyslet a nastavit nějaká pravidla, momentálně uvažujeme o poskytnutí poukázek v červenu 2000 Kč a v prosinci 2000 Kč každému zaměstnanci. A řešíme, zda nepeněžní poukázky Unišek+FKSP jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, od daně osvobozeny do částky 20 000 Kč dle § 6 odst. 9 písm. d), nebo jsou od daně osvobozeny do 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. g)? U zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené lze poskytnout také tyto poukázky? Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Tiskopis Žádost o RZD
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Pracovní pohotovost u dohod konaných mimo pracovní poměr
FKSP - věcné dary
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Pracovní výročí ve školství
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Odměna k životnímu jubileu
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Zaměstnání malého rozsahu
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Dárky pro zaměstnance
Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce

Související články

Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Za stejnou práci stejná odměna
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Kontrola zdaňování příjmů

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb