Rekreace z FKSP - DPH

Plné znění otázky

Jsme střední škola, v rámci příspěvků zaměstnanců na rekreace z FKSP máme fakturu od Cestovní kanceláře - Žilina, tedy Slovensko. Pobyt zaměstnance je v Velkých Losinách Česko. Jak to bude s DPH? Na faktuře prý nebude vyčíslena. Zatím máme zálohovou - tam také není. Máme se nějak zajímat o dodanění zde v Česku? Jedná se o cestovní službu? Bude osvobozeno a my nemusíme řešit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days

Související otázky a odpovědi

Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
FKSP - věcné dary
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Čerpání FKSP
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Dárkové poukazy z FKSP
Pracovní výročí ve školství
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
FKSP
FKSP
Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP

Související předpisy

§ 89 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty