Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání

Vydáno: 8 minut čtení

Asi nikoho nepřekvapí, že základním znakem dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli by měla být dočasnost takového přidělení. České pracovní právo ovšem tento požadavek odpovídajícím způsobem nereflektuje, a to ačkoliv povinnost účinně zajistit, že agenturní zaměstnávání bude skutečně dočasné povahy, vyplývá přímo z práva EU. K této povinnosti se pak nedávno vyjádřil SDEU ve svém rozsudku ze dne 14. 10. 2020 ve věci C-681/18, ve kterém přiblížil, jakým způsobem má být dočasná povaha přidělení zajištěna.

SDEU k dočasnosti přidělení

SDEU řešil italský případ agenturního zaměstnance, který byl v období od roku 2014 do roku 2016 přidělován agenturou práce opakovaně k témuž uživateli, a to prostřednictvím několika po sobě jdoucích smluv o přidělení (celkem 8) a jejich prodloužení (celkem 17). Zaměstnanec se domáhal, aby bylo určeno, že z důvodu protiprávního využívání po sobě jdoucích a nepřerušených přidělování k témuž uživateli mu vznikl pracovní poměr na dobu neurčitou k tomuto uživateli.

Soudní dvůr posuzoval uvedený případ ve světle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání („Směrnice“), která ve svém článku 5 odst. 5 větě první stanoví, že členské státy mají povinnost přijmout vhodná opatření s cílem zamezit opaku

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Dočasné přidělení zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související články

Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání po novele
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)

Související judikáty

Pracovní právo: srovnatelnost mzdových podmínek mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zahraniční agentura práce
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením