Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, kterému budeme proplácet cestu jeho vlastním autem v částce 120,- kč /den. Ve mzdě mu to dávám do kolonky osobní ohodnocení, tudiž se z toho platí sociální a zdravotní pojištění. Je to prosím správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Daňové aktuality
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Tuzemské stravné u OSVČ
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Cestovní náhrady
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Stravné - cestovní náhrady
Průměrná spotřeba
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Cestovní náhrady u automobilu na LPG
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Strava při LVK
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Práce přesčas o víkendu a stravné
Stravenka a stravné
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

Související předpisy

§ 151-188 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce