Použití soukromého vozidla zaměstnance

Plné znění otázky

Společnost s r. o. vyplácí na základě vnitřní směrnice zaměstnanci náhrady za použití soukromého vozidla. Nyní nastal případ, kdy majitelem vozidla dle VTP není zaměstnanec ani jeho manželka, ale cizí osoba. Společnost vyplácí náhradu za spotřebu PHM, základní náhradu a silniční daň v případě, že ji neplatí majitel vozidla. Je možné tento postup uplatnit i když není majitelem vozidla zaměstnanec?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Automobil v pracovněprávních vztazích
Určení základní sazby zahraničního stravného
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2021
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Zahraniční pracovní cesty

Související otázky a odpovědi

Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití
Stará dovolená vs Kurzarbeit
OSVČ a stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady u automobilu na LPG
Stravenka a stravné
Cestovní náhrady
Průměrná spotřeba
Cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Home office a stravenky
Práce přesčas o víkendu a stravné
Kdy vydávat stravenky?
Krácení stravného
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě

Související předpisy

§ 4. 2. a) zákona 16/1993 Sb. o dani silniční
§ 157 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce