Cestovní náhrady u automobilu na LPG

Plné znění otázky

Jak uplatnit cestovní náhrady u automobilu na LPG, když vyhláška ministerstva určující výpočet cestovních náhrad s možností automobilu na alternativní pohon nepočítá? Je možné vypočítat výši cestovní náhrady dle původního pohonu, tedy benzinu? Bude i pak takové auto osvobozeno od daně silniční? Pokud tento postup nebude možný, lze alespoň použít paušální výdaje na auto?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Automobil v pracovněprávních vztazích
Určení základní sazby zahraničního stravného
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Použití soukromého vozidla zaměstnance
Cestovní náhrady
Průměrná spotřeba
Cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravenka a stravné
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Pracovní oběd na služební cestě a diety

Související předpisy

§ 3 zákona 16/1993 Sb. o dani silniční
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
§ 24. 2. k) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 24. 2. zt) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů