Navýšení mzdy

Plné znění otázky

Zaměstnancům se navýšily mzdy od 1. 1. 2019. Mohu použít pro výpočet náhrady za svátek a dovolenou průměrný výdělek za 4. čtvrtletí 2018, nebo musím přepočítat průměrný výdělek podle navýšené hodinové mzdy (přepočítat 4. čtvrtletí 2018). 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Student nad 26 let
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Náhrada mzdy
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Proplacení dovolené
Neproplacená dovolená
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Neplacené volno
Průměrný výdělek - výpočet
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Náhradní volno a práce ve svátek
Práce ve svátek
Doprovod k lékaři
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách

Související předpisy

§ 353, 354 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce