Příplatek za práci v sobotu

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, který je odměňován úkolovou mzdou. Pracuje od pondělí do soboty, s tím že v období pondělí až pátek má 7hodinovou pracovní dobu (což je 35 hodin) a v sobotu odpracuje 5 hodin. Tím splní normu odpracovaných hodin dle pracovní smlouvy (40 hodin týdně). Náleží tomuto zaměstnanci zákonný příplatek za práci v sobotu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Mantinely odměňování v soukromé sféře

Související otázky a odpovědi

Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Příplatky ke mzdě
Příplatky za práci v noci a v neděli
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatky při třísměnném provozu
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Výjezd při pracovní pohotovosti
Náhradní volno
Směny denní a noční
Soukromá mateřská škola - s. r. o.
Práce v sobotu
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Související předpisy

§ 118 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce