Příplatky ke mzdě

Plné znění otázky

Zaměstnanec s nerovnoměrnou pracovní dobou, od 6 do 18 hod, ale sjednáno v pracovní smlouvě 37,5 hod týdně. Když mu vychází směna na sobotu a neděli náleží mu příplatek ve výši 10 %? Je možné ho sjednat i jinak? Když přijde do práce v sobotu ráno od 6 do 18 hod., tj. 12 hod. - 1 hodina je pauza, je tedy k proplacení 11 hodin příplatku za sobotu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Mantinely odměňování v soukromé sféře

Související otázky a odpovědi

Příplatky za práci v noci a v neděli
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Příplatek za práci v sobotu
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Příplatek za práci v sobotu
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatky při třísměnném provozu
Příplatek za sobotu a neděli
Výpočet dělené směny
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Výjezd při pracovní pohotovosti
Náhradní volno
Směny denní a noční

Související předpisy

§ 118. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce