Práce ve svátek - všední den

Plné znění otázky

Zaměstnankyně pracuje v pravidelném režimu (7,5 hod./den; PO-PÁ 6:00 - 14:00 hod.). V květnu byla první svátek doma a ve druhý svátek šla pracovat. Odpracovala celých 7,5 hod. od 6:00 do 14:00 hod. Dostala proplacený první svátek průměrem, protože byla doma. Za druhý svátek dostala mzdu za odpracované hodiny + 100% příplatek za svátek. Zaměstnankyně ale vyžaduje ještě proplacení svátku průměrem navíc. Domníváme se, že máme pravdu my a že zaměstnankyni náleží peníze za odpracované hodiny + 100% příplatek za práci ve svátek (žádná mzda jí v důsledku svátku neunikla). Na výplatním lístku vidí 1x proplacený svátek; 1x mzdu za odpracované hodiny, 1x příplatek za práci ve svátek 100%. Chybí jí ale ještě 1x proplacený svátek. Navíc si myslí, že jí vznikl přesčas, což si nemyslíme. Přesčas by vznikl v případě odpracování práce např. v sobotu (mimo harmonogram) - je to tak?

Jak by to vypadalo při práci ve svátek, kdyby začala pracovat již ve 3:00 hod. ráno, anebo naopak až v 15:00 hod. odpoledne?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Provizní odměna za práci a svátek
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Stravenky pro zaměstnance
Náhradní volno a práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Náhrada mzdy za svátek
Práce ve svátek
Příplatek za vedení pro ředitele
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Hodinová mzda a státní svátek
Náhrada za svátek při neomluvené absenci
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Kombinace svátku a dovolené

Související předpisy

§ 115 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce