Příplatek za sobotu a neděli

Plné znění otázky

V Kolektivní smlouvě může být sjednána jiná výše příplatku za sobotu a neděli než stanoví zákoník práce. Může však být v kolektivní smlouvě sjednán příplatek za práci o sobotách a nedělích ve výši 50% průměrné mzdy s dovětkem - pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna za dobu práce v sobotu a neděli? Tzn. že pokud si zaměstnanec nadpracuje neodpracovanou směnu nebo její část v sobotu a neděli, tak mu žádný příplatek za sobotu a neděli nenáleží.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vstupní lékařská prohlídka pro administrativního pracovníka - smluvní lékař
Krácení stravného při pracovní cestě
Převod zrušeného životního pojištění na nové
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Práce v sobotu
Výjezd při pracovní pohotovosti
Délka pracovní doby
Příplatky při třísměnném provozu
Příplatek za svátek o víkendu
Směny denní a noční
Příplatek za noční směnu
Mzda řidičů
Příplatky ke mzdě
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Příplatek za práci v sobotu
Příplatky za práci v noci a v neděli
Výpočet dělené směny
Příplatek za práci v sobotu
Práce ve svátek
Příplatek za noční a odpolední směnu

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Provizní odměna za práci a svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce