Soukromá mateřská škola - s. r. o.

Plné znění otázky

Jsme soukromá mateřská škola - s. r. o., jejímž zřizovatelem je fyzická osoba (nikoliv kraj, obec či stát). Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení jako soukromá MŠ (pobíráme dotace z kraje). Zaměstnáváme učitelky, které mají v pracovní smlouvě uveden jako druh práce - pedagogický pracovník (splňují veškeré kvalifikační předpoklady pro tuto funkci). Zajímalo by mne:

1) Mají nárok na 8 týdnů dovolené dle § 213 nebo jen na 4 týdny?

2) Odměňujeme je dle ustanovení o zaručené mzdě § 112 a 113 (nikoliv dle § 122 a následujících). Je to správně?

3) Mají ze zákona nárok na některý z příplatků dle § 124 a následujících (příplatek za vedení, osobní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost)? Domnívám se, že ne. Zajímají mne předevšim ustanovení o mzdě za práci přesčas a práci v sobotu a v neděli. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Náhradní volno
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Přípravná třída - třídnictví
Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Práce ve svátek
Výpočet dělené směny
Příplatky za práci v noci a v neděli
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Platové zařazení ředitele školy
Práce v sobotu
Příplatek za práci v sobotu
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Související předpisy

§ 109-121, 213 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce