Práce v sobotu

Plné znění otázky

Zaměstnanec má 40hodinovou pracovní dobu a každý třetí týden, tzn. zhruba 1x za měsíc, má službu v sobotu. Je tato sobota brána jako přesčas? Náleží příplatek za sobotu? Zaměstnavatel tvrdí, že příplatek za sobotu je vyčíslen v prémiích, může si toto dovolit? Neměl by se příplatek za sobotu a přesčas objevit na výplatní pásce? Když zaměstnanec přijde od práce a vedení nemá zapnuté zařízení, na kterém se pomocí čipu eviduje docházka, a zaměstnanec tedy nemá možnost si "čipnout", jak to má zaměstnanec řešit? Může si toto vedení dovolit - nenechat zaměstnance evidovat svou docházku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Provizní odměna za práci a svátek
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek v den pracovního klidu
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Práce ve svátek
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za svátek o víkendu
Délka pracovní doby
Práce ve svátek
Příplatek za sobotu a neděli
Příplatky za práci v noci a v neděli
Výjezd při pracovní pohotovosti
Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Proplacení svátků ve mzdě
Příplatky při třísměnném provozu
Práce ve ztíženém prostředí