Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem

Plné znění otázky

Ve vnitřích předpisech ani v dohodě se zaměstnancem není sjednaná odměna za práci ve státní svátek. Ve vnitřních předpisech má zaměstnavatel stanovený příplatek za práci v sobotu ve výši 25 % průměrného výdělku pro náhrady. Běžná pracovní doba zaměstnance je od pondělí do pátku, 8h denně, 40 h týdně. Z důvodu dodržení termínu zákazníka šel zaměstnanec do práce nad rámec svojí běžné pracovní doby ještě v sobotu 28. 10. Protože se jedná o vedoucího pracovníka, není šance, že by si za práci přesčas a zároveň v sobotu a ve státní svátek vybral náhradní volno. Předpokládám správně, že zamtěstnanci za výše uvedených podmínek přísluší k běžné mzdě za práci v sobotu 28. 10. příplatek 1) za práci přesčas a 2) příplatek za práci v sobotu? Za práci ve státní svátek žádný příplatek zaměstnanci nepřísluší, jelikož není žádnou směrnicí ani dohodou stanovený příplatek za práci ve svátek? Rovněž žádná náhrada mzdy se zaměstnanci neposkytuje, když svátek připadl na sobotu, což není pro zaměstnance běžný pracovní den?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Nový svátek v roce 2016
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Darování krve a krevní plazmy
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas při práci ve svátek
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek v den pracovního klidu
Náhradní volno
Náhradní volno a práce ve svátek
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Práce přesčas a její proplacení
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce ve svátek
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Délka pracovní doby
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Provoz/směnnost dle německých svátků
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Minimum příplatku
Plánování směny a svátek
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce