Příplatky za práci v noci a v neděli

Plné znění otázky

Jak se správně (počet hodin) podle zákoníku práce počítají příplatky za noční a zároveň nedělní směnu. Příklad: směna začíná ve 22 hodin v neděli a končí v 5.30 hodin v pondělí. Lze se odchýlit od zákoníku práce ve prospěch zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Nový svátek v roce 2016
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu

Související otázky a odpovědi

Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Osvobození prodeje stavebního pozemku
Konkureční doložka, soudní výlohy a daňová uznatelnost
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Příplatek za práci v noci
Příplatek za práci v sobotu
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Práce v sobotu
Příplatek za práci v sobotu
Příplatky ke mzdě
Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za sobotu a neděli
Výpočet dělené směny
Práce ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatky při třísměnném provozu
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu

Související předpisy

§ 116, 118, 125, 126 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce