Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020

Vydáno: 17 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2020 byla novelizována všechna nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů se nově stanovují platové tarify a dílčím způsobem upravují podmínky poskytování zvláštního příplatku. Nařízením vlády č. 352/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje zařazení nových prací do platových tříd, některé práce se zařazují do vyšších platových tříd nebo se blíže a přesněji specifikuje vymezení těch prací, jejichž zařazení do platových tříd činilo v praxi problémy. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

<

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Katalog prací
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Platové paradoxy ve veřejné správě
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře

Související otázky a odpovědi

Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Výpočet dělené směny
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Příplatek za vedení pro ředitele
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Stanovení platu ředitelce základní školy
Zařazení učitele střední školy - praxe
Odměny z hospodářské činnosti
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Platové zařazení ředitele školy
Asistent na základní škole
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady

Související předpisy

300/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
352/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
347/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
Prodlení s výplatou části platu a průměrný výdělek