Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady

Plné znění otázky

Příspěvková organizace, zřizovatelem je město, zaměstnanci dostávají měsíční plat, za svátky nedostávají náhrady, ale plat, jako kdyby pracovali. Dostávají pololetní odměny. Postupuji tedy při zápočtu odměny do průměrného výdělku podle § 358 zákoníku práce. Výši odměny vydělím počtem odpracovaných hodin za příslušné pololetí a potom započtu poměrnou část odměny do čtvrtletí podle počtu odpracovaných hodin. Mohou být v odpracovaných hodinách započteny i neodpracované svátky, za které je poskytován plat, jak výše uvedeno?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech

Související otázky a odpovědi

Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Platové zařazení ředitele školy
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Příplatek za třídnictví
Výpočet dělené směny
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Přípravná třída - třídnictví
Odměny z hospodářské činnosti
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Placený svátek a neplacené volno
Pravděpodobný výdělek
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně

Související předpisy

§ 135. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 353. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 358 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce