Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.

Plné znění otázky

Jednatel společnosti s r. o., který je od r. 2018 starobním důchodcem, se rozhodne omezit hospodářskou činnost ve společnosti, ve které zaměstnává jednoho pracovníka na DPČ a svoji činnost se rozhodne odměňovat rovněž na dohodu o pracovní činnosti malého rozsahu do 2490 Kč jako účetní (bez SP, ZP), dále má uzavřenou Smlouvu o výkonu funkce jednatele bez odměny. Je možný takový postup v případě, že v rámci své činnosti hodlá dále využívat vybavení, počítače, telefonní přístroje, automobil v majetku společnosti (spotřeba PHM paušálem)? Je problém, že nebude mít odměny podlehájící sociálnímu a zdravotnímu pojištění? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Poměrná část minima ve specifických situacích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023

Související otázky a odpovědi

Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Svědečné
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Odměny členů orgánů právnických osob
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Neplacené volno
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
ELDP za rok 2019
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Zaměstnání malého rozsahu
Přeplatek mzdy - zápůjčka

Související předpisy

§ 2, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 36, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů