Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce

Jiné způsoby naplnění definice nelegální práce

Zaměstnavatelé se mohou dopustit deliktního jednání umožnění nelegální práce i tehdy, pokud mezi nimi a pracovníkem dochází k výkonu závislé práce, aniž by mezi nimi došlo k uzavření platné pracovní smlouvy způsobilé založit pracovní poměr, či platné dohody způsobilé založit některý jiný pracovněprávní vztah. Právní důsledky těchto nežádoucích situací byly dovozeny judikaturou a souhrnně je označujeme jako faktický pracovní poměr. Stejně jako u švarcsystému se jedná o způsob výkonu závislé práce nedovolený zákonem, ovšem s tím rozdílem, že jeho účastníci výkon závislé práce nezastírají.

Důsledky neplatnosti a zdánlivosti pracovněprávních jednání

Zákoník práce připouští založení pracovního poměru jen na základě písemné pracovní smlouvy či jmenováním. Každé právní jednání musí splňovat požadavky kladené zákonem na smluvní strany, tedy subjekty právního jednání, na jejich vůli a její projev, na předmět právního jednání, jeho obsah a formu, jinak hrozí jeho zdánlivost či neplatnost, a ani právní jednání zakládající pracovní poměr nejsou v těchto pravidlech výjimkou.1)

Na základě…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Prozkoumejte téma

Související vzory