Příslib zaměstnání

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se často se zaměstnancem dohodne o budoucím uzavření pracovní smlouvy. Jedná se o příslib zaměstnání. Podle jakých předpisů je nutno postupovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Otázka souběhu funkcí
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Odvod pojistného na sociální pojištění
Ostatní příjem - ztráta
Povinnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmu FO
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Rozšíření pracovní pozice
První den nástupu do práce a nemoc
Zaměstnávání cizince
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odměna pro prokuru
Pracovní poměr na dobu určitou
Doložka odvolatelnosti

Související předpisy

§ 1785 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník