Pracovní smlouva

Plné znění otázky

Může mít zaměstnanec dvě pracovní smlouvy u dvou zaměstnavatelů, každou na plný úvazek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Nárok na řádnou dovolenou
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Rozšíření pracovní pozice
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Příslib zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Odměna pro prokuru
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr

Související předpisy

§ 34b. 2; 304 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce