Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnanec firmy má pozici mistr ve výrobě s úvazkem 0,8 hod. Na úvazek 0,2 hod. bychom chtěli uzavřít DPP na pozici psychosociální pracovník - tato pozice je zahrnuta do projektu a mzda je dotována, měsíčně by se mělo jednat o částku 6958 Kč (méně než 10 000 Kč/měsíc). Je pro zaměstnance tato forma výhodná, nebo raději zvolit 2 pracovní smlouvy, stávající 0,8 mistr ve výrobě a druhá smlouva s úvazkem 0,2 na pozici psychosociální pracovník? Nechtěli bychom zaměstnance nějak „ošidit“.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Změna doby trvání pracovního poměru
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Antivirus C - prominutí pojistného
Dary a uplatnění v daních
Rodičovská dovolená
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Dodatek k dohodě o provedení práce
Pracovní smlouva
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Zaměstnání cizinců na DPP
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Prodloužení pracovního poměru v době nemoci
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Příslib zaměstnání
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Odvod pojistného na sociální pojištění

Související předpisy

§ 8.1 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 7a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 40, 74, 77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 5 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů