Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

Plné znění otázky

Zaměstnanec uzavřel v roce 2018 pracovní poměr na dobu určitou, který se následně dodatkem prodloužil na dobu neurčitou. Tento pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance. V roce 2019 zaměstnanec uzavřel se stejnou firmou nový pracovní poměr na dobu určitou na jinou pracovní pozici. I tento pracovní poměr se dodatkem prodloužil na dobu neurčitou a opět skončil výpovědí ze strany zaměstnance. Pakliže byly pracovní poměry prodlouženy na dobu neurčitou, jedná se nebo nejedná o řetězení pracovních poměrů dle § 39 ZP? Vzniká řetězení pracovních poměrů pouze v případě, kdy pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby zaměstnání? Je rozhodujícím faktem způsob ukončení pracovního poměru nebo je rozhodující, jak byl pracovní poměr sjednán na počátku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Otázka souběhu funkcí
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Rozšíření pracovní pozice
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva
Pracovní poměr
Pracovní poměr na dobu určitou
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Dodatek k dohodě o provedení práce
Pracovní smlouva
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy

Související předpisy

§ 39 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce