Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr

Plné znění otázky

Jediný jednatel s. r. o. vykonává funkci bezplatně ve své společnosti a chce uzavřít sám se sebou pracovní smlouvu na funkci mistr. Vede si zároveň sám také účetnictví, má pouze 3 zaměstnance. Může si uzavřít danou smlouvu na funkci mistr nebo raději by smlouva byla vhodnější jako funkci se zaměřením personalistika a vedení účetnictví?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči
Členské příspěvky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance - lékař
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Příslib zaměstnání
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Pracovní smlouva
Odměna pro prokuru
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy

Související předpisy

§ 33, 34 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce