Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o inspekci práce s účinností od 1. 4. 2017 ukotvuje, že orgány inspekce práce kontrolují dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci poskytování služeb. Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) [dále jen „prosazovací směrnice“]. Právě prosazování pravidel vysílání pracovníků orgány inspekce práce na území České republiky je věnován tento článek.

Posouzení skutečného vyslání zaměstnance v rámci poskytování služeb

Prosazovací směrnice byla přijata zejména za účelem důslednější a efektivnější kontroly členskými státy. Tomu ostatně odpovídá její transpozice do českého národního práva, která se promítla převážně do zákona o inspekci práce.

Hlavním smyslem příslušných opatření je odlišit skutečné vyslání zaměstnance v rámci nadnárodního poskytování služeb a zastřené vyslání zaměstnance, jehož smyslem je zejména porušování minimálních mzdových…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků