Vyslání zaměstnanců do Nizozemska

Plné znění otázky

Firma (fyzická osoba) hodlá vyslat své zaměstnance do Nizozemka na práce na nemovitosti (řemeslníci-elektrikáři). Budou zde pracovat 2 týdny, pak se budou vracet zpět do ČR, kde budou týden a pak zase pojedou pracovat. Celá zakázka by neměla trvat déle než 3 měsíce. Prosím o informaci, jak to bude s odvodem sociálního a zdravotní pojištění a daně z příjmů v jejich mzdách? Budu stále odvádět odvody z mezd do České republiky? Je potřeba tyto skutečnosti hlásit na okresní správu nebo zdavotní pojišťovnu? Na co si máme dát pozor?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Formulář A1
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Vyslaný zaměstnanec
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Formulář A1
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Sociální a zdravotní pojištění u nerezidenta ČR
Dohoda o provedení práce u cizince
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Zahraniční agentura práce
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá